Prices

Accomodation

La Finca/ La Mamma/La Tia Maria (maximum 4 people/house)

45 euros for 2 people (70 euros for 4 people)

La Cabana (maximum 5 people)

95 euros for 2 people (135 euros for the all house)

La Niña (maximum 5 people)

50 euros for 2 people

75 euros for 3-5 people

La Pinta

45 euros for 2 people

Local breakfast : 5 euros/person

Horse activities

Tour outside : 12 euros/hour – 30 euros/half day

Manege : 10 euros/25 min

Reprise : 20 euros/50 min

Barouche : 5 euros/pers./hour

 

Others

Bike rental : 5 euros/person/day, 4 bikes available